Velkommen til

Brønderslev Brandmandsforening's hjemmeside

Udkald nr. 73.

Søndag den 25-08-13, kl. 15.23.
Naturbrand-Mark m/Afgrøder, Lunderhedevej, Jerslev.

Assistance: 2. tankvogn.

Meldingen lyder på ild i mejetærsker. Ved fremkørsel rekvireres 2. tankvogn på baggrund af en kraftig røgudvikling og på baggrundgrund af en lang kørevej.

Ved ankomst er der ild i en mejetærsker som ikke står til at redde og der er kraftig brand i halm-haler flere steder på marken.

2 mand går i gang med slukning med branddaskere mens sprøjten bliver dirigeret til mejetærskeren som holder i det ene hjørne af marken.
Ved 1. tankvogns ankomst bliver den dirigeret  til et andet hjørne af marken hvor der brænder kraftigt i halmen. Her slukkede man med branddasker og et C-rør udlagt fra tankvognen.

Ved 2. tankvogns ankomst bliver den dirigeret til sprøjten til vandforsyning til denne.

Mark og mejetærsker er hurtigt slukket. Herefter tømmer vi korntanken for korn. Den er ca. 3/4 fuld. Vi skruer et dæksel af ved sneglen og tømmer det ud i skovlen på en frontlæsser. Der er lidt ildreder i kornet og nogle forkullet klumper.

Indsatsleder kontakter miljøvagten idet der er en del dieselolie som er løbet ud på marken.
Ved miljøvagtens ankomst besluttes det at det forurenede jord skal fjernes. Vi rekvirerer en Unimog til at trække mejetærskeren nogle meter væk så der er plads til at grave jorden væk.
Der rekvireres en container fra en vognmand og en tilkaldt rendegraver går i gang med at fjerne jorden.

Herfra er det miljøvagten der overtager sagen.