Velkommen til

Brønderslev Brandmandsforening's hjemmeside

Udkald nr. 5.

Onsdag den 23-01-13, kl. 13.39.
Min. forurening-Mindre spild, Krattetvej, Jerslev.

I forbindelse med omladning af gylle i en bygning svigtede en ventil hvorved der slap ca. 25t. gylle ud inde i bygningen og udenfor.

Landmanden var hurtig til at få lagt nogle jordvolde for at forhindre en spredning af gyllen.

Ved vores ankomst er der en mindre sø af gylle som man er igang med at opsuge med 2 gyllevogne.
Der er løbet gylle i et dræn som løber ud i en bæk. Også her var man hurtig til at få proppet drænet og blokkeret bækken med jord. Man var også igang med opsugning af gyllen her.

Vi kunne ikke udrette ret meget da det var maskinarbejde der var brug for og landmanden arbejde på højtryk for at afhjælpe situationen.

Kommunens miljøvagt blev tilkaldt. Indsatsleder og miljøvagten inspiserede nogle dræn og vandløb og vurderede at brandvæsenet godt kunne køre hjem igen da landmanden og hans folk var igang med det der skulle gøres.