Velkommen til

Brønderslev Brandmandsforening's hjemmeside

Personale Login

Kun for brandvæsnets personel...!

Hvem Er Online

Vi har 356 gæster og ingen medlemmer online 

Brønderslev Brandmandsforenings historie

Jubilæumsskriftet kan købes på Vildmosemuseet - http://www.bkmuseer.dk/Vildmosemuseet/

Bronderslev Brandvaesen 1220Hvornår Brønderslev fik sit første brandvæsen eller brandudstyr, kan der ikke sættes en præcis dato på. Der er dog ingen tvivl om, at der har været en eller anden form for brandberedskab i Brønderslev, så længe der har været by. Af gamle velbevarede dokumenter fremgår det, at der allerede før 1860 var en herregårdssprøjte på Kornumgård. Noget senere blev der anskaffet en håndsprøjte, der var anbragt i et sprøjtehus ved Jerslevvejen (Bredgade).
En af Brønderslevs værste brande fandt sted i 1899, hvor fabrikken Pedershaab brændte ned til grunden. I året 1900 blev to af sognerådets medlemmer sendt til Aalborg for at se på brugte brandsprøjter, og for et par hundrede kroner købte de Brønderslevs første brandsprøjte, der var hestetrukket med vandkar og håndbetjent pumpeværk.
I 1901 vedtog Brønderslev sogneråd en vedtægt for Brandvæsenet i V. Brønderslev sogns bykreds. En brandkommission bestående af en brandinspektør og to sognerådsmedlemmer blev nedsat, og Brønderslevs første brandinspektør blev murermester P. N. Egstad. Alle mænd mellem 18 og 50 år, der boede indenfor bygrænsen, var forpligtet til at gøre tjeneste ved brandvæsenet.

Elektriske ringeapparater

29. januar 1904 blev der oprettet et fast brandkorps på 16 mand, og der blev indkøbt en ny brandsprøjte. Og senere blev der installeret elektriske ringapparater hos hver af brandkorpsets medlemmer. I 1906 forlangte brandmændene et tillæg til deres løn. Kravet blev afvist af sognerådet, og brandmændene nedlagde deres hverv, hvilket betød, at Brønderslev i perioden 1906-1909 stod uden brandmænd. Brandvæsenet måtte i stedet trække på det mandskab, der var forpligtiget til at møde i tilfælde af brand. Heldigvis var der i perioden ingen brande.
I 1908 blev tømrermester og arkitekt Otto Færch ansat som ny brandinspektør. Han havde arbejdet i New York som ingeniør i perioden 1905-1907. I 1907 etablerede han virksomhed i Brønderslev og fungerede som brandinspektør indtil 1926, hvor han blev ansat som branddirektør og medlem af bygningskommissionen.

Brønderslev Brandmandsforening

I 1909 besluttede sognerådet at oprette et fast brandkorps bestående af en brandinspektør, to brandmestre og 14 brandmænd. Brandmændene var registreret fra nr. 1-15, idet der ikke var nogen nr. 13.
Truppen bestod af murer Jacob Jacobsen, snedker Alfred Paulsen, tømrer Mads Kjærsgaard, rebslager C. Andersen, maskinarbejder Peter Andersen, smed Erik Eriksen, tømrer N. P. Larsen, tømrer A. P. Jensen, pedel A. C. Kristoffersen, snedker Emil Christensen, maler Chr. Bregnhøj, tømrer Anders Nielsen, arbejdsmand Laurits Larsen og mekaniker C. Christensen.
Det var altså i 1909, Brønderslev Brandmandsforening blev stiftet.

Brandstigen fra 1910

På sognerådsmødet 18. marts 1910 blev det besluttet at der skulle indkøbes branduniformer, hjelme og en brandstige. Et andet stort ønske var at der blev opført et vandværk i byen med tilstrækkelige brandhaner og let adgang til vand. Året efter i 1911 fi k Brønderslev sit længe ønskede vandværk, der fik stor betydning for borgerne og brandberedskabet.
Brandstigen fra 1910 kan i dag ses på Vildmosemuseet, hvor den bliver beundret af museets mange besøgende.
I 1911 blev det desuden besluttet, at husejerne var forpligtiget til at have en brandstige og en brandhage. Uanmeldte brandsyn sikrede, at husejerne efterlevede påbuddet.

Håndtrukne brandsprøjter

De første brandsprøjter var håndtrukne – senere blev de større og hestetrukne med plads til nogle brandmænd på sprøjten. I 1922 blev der bygget en brandstation i Skolegade, hvor der var plads til brandsprøjten og øvrigt brandudstyr. Ved udrykning skulle hestene først ankomme til brandstationen i Skolegade og spændes for sprøjten, inden der kunne iles til undsætning med sprøjten. Havde brandmændene glemt at få tobak med hjemmefra, skulle der være tid til at gøre holdt udenfor cigarhandler Henriksen i Nygade.

Brandstation med arrestrum

Brandstationen skolegadeUd over at brandstationen i Skolegade husede brandudstyr og vagtlokale, blev der også indrettet to små arrestrum. Her kunne man, når der var fuldt hus i politistationens arrest, indsætte berusede personer eller kriminelle forbrydere til afsoning, indtil de kunne overføres til arresten. Det har helt bestemt ikke været nogen rar oplevelse, når arrestanten sammen med landbetjenten skulle gå fra politistationen og ned til arresten på brandstationen. For på den tur kom arrestanten faktisk til at gå spidsrod gennem byens gader, og kunne på denne tur forvente skarpe tilråb fra både bekendte og ubekendte, som de mødte undervejs.

Ford-A model personvognen

Ombygget FordAEfter et par store brande i Brønderslev og ikke mindst brande i vildmosen øgedes kravet til brandvæsenets effektivitet. Det medførte at man i 1928 indkøbte en Ford A-model personvogn, der blev ombygget til et brandslukningskøretøj. Med dette, efter datidens forhold, meget moderne brandkøretøj klarede man brandslukningen helt frem til 1942, hvor krigsberedskabet og hensynet til civilbeskyttelsen medførte indkøb af byens første rigtige brandbil og en mandskabsvogn. Samtidig med nyanskaffelserne blev der også etableret et nyt alarmsystem til de i korpsets faste brandmænds privatboliger. Selv om der fortsat var tale om et brandberedskab uden fast vagt, men med tilkaldeordning til brandmændene, var der dog tale om et betydeligt forbedret brandberedskab.
Det kommunale brandvæsen blev i 1965 nedlagt, da Falck-Zonen fik overdraget al brand- og redningsberedskab i Brønderslev-området.

Brandberedskabet i 100 år

Brand BredgadeBrønderslev har ikke været plaget af en masse alvorlige brande og redningsopgaver de seneste 100 år. Efter at Brønderslev Brandmandsforening trak i uniformerne i 1909, har der været styr på opgaverne, som har været alt fra små til større brande, trafikulykker og gårdbrande.
Efter brandvæsenets etablering i 1909 kan man i lokalarkivet og Vildmosemuseets arkiv læse om enkelte brande. Den første, der stikker i øjnene, fandt sted 1. november 1909 tidligt om morgenen. Beboerne i dyrlæge Christensens ejendom i Nygade opdagede, at der var udbrudt ild på 3. sal. Brandberedskabet var hurtigt på pletten, og skønt ilden allerede havde godt fat fik brandmændene hurtigt ilden slukket. Ilden var opstået i slagter Bertelsens lejlighed og stammede fra et gasblus.
22. maj 1910 opstod der ild i Vildmosen på Hjermitslevgårds jorder. Først dagen efter, da vinden rejste sig, fik ilden for alvor næring, og svære tykke røgskyer skjulte udsigten fra Brønderslev til Hjermitslevgård og Grishøjgården. Ilden bredte sig mod syd men forvoldte ikke anden skade end de græstørv, flammerne fortærede.

Storbrand i Store Vildmose

Mosebrand

I brandmandsforeningens medlemmers arkiv og scrapbøger peger historien tilbage på små og store episoder, som brandmændene har været kaldt ud til. I 1976 blev Nordjylland udsat for en storbrand i Store Vildmose – en brand der strakte sig over mange dage. Det meste af det nordjyske brandberedskab, civilforsvaret og militæret deltog i slukningsarbejdet og det efterfølgende vagtberedskab. Der deltog også helikoptere i brandbekæmpelsesarbejdet. Det var en særdeles vanskelig opgave at bekæmpe mosebranden, idet der var mangel på vand. Mosehullerne var udtørrede. I flere situationer måtte brandmandskabet og køretøjerne flygte fra flammerne, fordi der ikke var vand til at bekæmpe ilden. Ud over at det var en omfattende brand, og at brandmændene var brandvagt i mosen i en lang periode, så var det også en økonomisk lussing for kommunen og Falck. Det kostede Falck dagligt næsten 50.000 kroner at bekæmpe branden, og regningen til Falck nåede op på omkring en million kroner.

Stor ros til brandmændene

TrafikuheldRos til mandskabVed nytårsparolen i 1986 var der ros til brandmændene i Brønderslev. Kun ved en hurtigt indsats forhindrede de, at en storbrand hos Leif Agerbæk i Nygade bredte sig til andre bygninger i det tætbebyggede kvarter. I 1988 skete der en tragisk trafikulykke på hovedvej 13. En vietnamesisk flygtningefamilie på fire personer blev dræbt. Familien tørnede frontalt sammen med en lastvogn. Sammenstødet mellem lastvogn og bil var så voldsomt, at lastbilens forhjul blev revet af. Personbilen blev slynget gennem luften og landede totalt smadret i grøften. Faderen var kommet til Danmark som bådflygtning og var for godt en måned siden blevet genforenet med sin kone og børn.

Frygt for giftgas-udslip

Frygt for et giftgas-udslip bragte i 1991 sindene i kog i Brønderslev. Brandberedskabet blev kaldt ud til fabrikken Nordpak i Brønderslev, hvor der var udbrudt en eksplosionsbrand på virksomheden. Store dele af området omkring virksomheden og hovedvejen blev spærret af. Trods en hurtig indsats fra brandberedskabet, der hurtigt havde ilden under kontrol, skete der skade for flere hundrede tusinde kroner. Eksplosionen var opstået i en træsilo, der var fyldt med flamingokugler.

Gårdbrand i Klæstrup

GaardbrandVed en gårdbrand med 170 grise i Klæstrup var brandfolkene også hurtigt på pletten, og sammen med ejendommens naboer fik man hurtigt branden under kontrol, og det var nogle tilfredse gårdejere – Agnete Winther og Hans Christensen – der roste brandfolkene for en fantastisk indsats. Det var frygteligt at stå og se på, da flammerne greb om sig. Dyrene blev reddet ud, og der var kun skade på et par af grisene, der fik svedet sværen. 

700 campister flygtede

På campingpladsen i Rødhus var der i sommeren 1992 mange campister.
Idyllen blev brat afbrudt, da der udbrød brand i den 3320 hektar store Tranum Klitplantage. 700 campister flygtede fra området, og alt disponibelt brandmandskab fra Nordjylland og civilforsvaret rykkede ud for at bekæmpe flammerne. 400 tønder land klitplantage og hede blev flammernes bytte under den hidtil største brand i Han Herred.
I mere end et døgn kæmpede brandmændene bravt for at slukke branden. Flammerne og røgen kunne ses mange kilometer derfra. På et tidspunkt var brandberedskabet på 150 personer fra beredskabet, Falck, civilforsvaret og flyvevåbnet. Det var formentligt et lyn, der var årsag til branden.

Brændeovnen eksploderede

Braendeovn22. januar 2001 indløb der en melding til stationen i Brønderslev om et trafikuheld og en mulig eksplosion i Hallund. Det viste sig da beredskabsinspektøren nåede frem, at det drejede sig om en eksplosion. Boligens brændeovn var eksploderet og røget gennem husets ydervæg. Ovnen var landet udenfor på græsplænen og det brændte fortsat lystigt i ovnen. Vinduerne i huset var blæst ud i forbindelse med eksplosionen, og dele af huset var nærmest lagt i ruiner. Ulykken skyldtes et vandkammer i brændeovnen, der var proppet af og det indeholdt kun nogle få liter vand. En ung mand, der opholdt sig i nærheden af brændeovnen, blev ved eksplosionen blæst omkuld under brændeovnens vej ud gennem stuen og ydervæggen. Han var dræbt på stedet. 

Assistance ved stormskaderStormskade

Under den voldsomme storm i januar 2005 var brand- og redningsmandskabet i Brønderslev travlt optaget af at yde stormskade assistance på de mange ejendomme, der havde fået tage, gavle, bygningsdele og træer væltet omkuld. I flere dage var beredskabet hårdt belastet af de ca. 250 stormopgaver, der bl.a. omfattede skoler og idrætshal. 

Drømmehuset gik delvist op i flammer

Brand DroemmehusGitte og Henrik Madsen på Skagensvej var i fuld gang med at restaurere deres drømmeejendom, da der skærtorsdag aften 2006 indløb meddelelse om, at der var brand i den ene af ejendommens udbygninger. Brandmandskabet kæmpede med flammerne og fik reddet stuehuset. Udbygningen brændte ned til grunden sammen med en del rideudstyr og værktøj. Hestene gik på marken og kom ikke i nærheden af flammerne. Branden var opstået i et brændselsfyr, der var tændt op i tidligere på dagen.

Flere oversvømmelser

Vand koerebanenOversvømmelser har også været blandt de mange forskelligartede opgaver, som brandmændene i Brønderslev har været kaldt ud til.
27. august 2006 var et skybrud årsag til at vandet stod højt flere steder i Vendsyssel. Bl.a. var der masser af vand på Jerslevvejen, og vandet var med til at skabe farlige trafikale situationer på vejen. Det var en hel speciel situation, at der kom så meget vand på en gang, fortalte Nordjyllands Amts vejvæsens områdekoordinator. 

78-årig kvinde indebrændte

Brand lejlighed13. april 2007 indebrændte en 78-årig kvinde ved en voldsom brand, der udbrød i en boligblok på Peder Møllers Plads i Brønderslevs centrum. Branden var opstået i en førstesals lejlighed, hvor kvinden indebrændte og meget tydede på, at branden var opstået som følge af rygning i lejligheden. Inden brandmandskabet nåede frem, forsøgte flere af beboerne at trænge ind til den 78-årige kvinde, men hendes lejlighed var så omspændt af flammer, at det ikke var muligt.
- Jeg var inde i lejligheden og havde fat i kvinden, men jeg måtte give op på grund af varme og røg, fortalte Edith Nielsen, der var nabo til lejligheden. Også en anden nabo, Else Christensen, forsøgte at komme kvinden til undsætning, men hun kunne intet se for røg. Flere af beboerne blev indkvarteret hos familiemedlemmer, idet de seks lejligheder blev skadet af røg og vand.

Fortsat et aktivt brandmandskorps

_0083474100 år er gået siden 1909, og der er forsat et aktivt  brandmandskorps i Brønderslev.
Korpset står døgnet rundt klar til at rykke ud for at redde mennesker, dyr og bygninger.