Velkommen til

Brønderslev Brandmandsforening's hjemmeside

Personale Login

Kun for brandvæsnets personel...!

Hvem Er Online

Vi har 366 gæster og ingen medlemmer onlineTraditionen tro blev der den 31. december kl. 9.00 afholdt nytårsparole på Falckstationen i Brønderslev.

Parole_2011_00006Der blev budt på kaffe og rundstykker og et ta’ selv-pålægsbord. Der var, også traditionen tro, fremmødt et stort antal medarbejdere - brandmænd, tidligere brandmænd, reddere og repræsentanter fra beredskabskommissionen og fra ledelsen – bl.a. ambulancechef Kjeld Brogård og præhospitalleder Poul Hansen, Region Nordjylland.Parole_2011_00003

Parole_2011_00007Stationsleder Ambulance, Rene Hansen lagde ud med at oplæse koncerndirektør Allan Søgård Larsen’s tale, som begyndte med oplæsning af navne på de medarbejdere, der ikke er blandt os mere og mindet med et minuts stilhed.
Allan Søgård Larsen’s tale sluttede af med at udbringe et Falck-hurra.

Her efter fortsatte Rene, med at holde sin tale for stationen.
Talen omhandlede bl.a. den store udfordring med flytning til den nye station og sendte i den forbindelse en særlig tak til brandfolkene for den store hjælpsomhed med flytningen.
Rene omtalte bl.a. også indførelsen af SINE i ambulancetjenesten og opkvalificering af redderne til at skulle bemande akutbilen i Hals.

 

Parole_2011_00010Parole_2011_00012Næste taler i rækken var brandstationsleder Per Holm, som overrakte 25 års tegnet til holdleder og brandmand Kristian Klemmensen.
Per omtalte ”Klemme” som en rolig og kompetent holdleder og brandmand, der gik 100% ind i arbejdet. Der var dog en episode ved en brand i Vestergade hvor Klemmes ansigt på ganske få millisekunder fik samme farve som hans røde hjelm. Det var noget med at en bilist kom i tanke om at han skulle parkerer lige ved siden af sprøjten da man landede på brandstedet og der hang personer ud af vinduerne ovenover. Den parkering brød Klemme sig ikke om….
Fru Inge fik ved samme lejlighed overrakt en buket blomster som tak for lån af manden.

 

Parole_2011_00013Ambulancechef Kjeld Brogård var næste taler i rækken og kunne fortælle om hvordan året var gået på ambulance-siden i korpset i det forgangne år.
Han nævnte bl.a. den nye regions-vagtcentral på Sdr. Skovvej i Aalborg hvor alle akut-ambulancer i regionen bliver disponeret fra. Og som noget nyt var der i 2011 kommet en sundhedsfaglig medarbejder ind på vagtcentralen som skal være med til at visiterer 112-opkaldene.

Parole_2011_00015Sidste taler på podiet var Brønderslev kommunes beredskabschef, Jens Anker Gere.
Jens Anker kunne berette om et år med lidt færre udrykninger end året før. For station Brønderslevs vedkommende var det 95 udkald i alt. Det var station Dronninglund der havde haft et mindre antal udrykninger end normalt.
I forbindelse med udrykninger til ABA-anlæg (Automatiske BrandalarmeringsAnlæg) lå antallet af udrykninger stabilt på ca. 13-14 stykker om året på trods af at der er blevet installeret flere ABA-anlæg i slukningsområdet.
Jens Anker kom også i sin tale ind på indførelsen af SINE i beredskabet som en af de sidste kommuner i landet.
Jens Anker sluttede af med at overbringe en nytårshilsen til alle fra borgmester Lene Hansen i sin egenskab af formand for beredskabskommissionen. Hun kunne desværre ikke være tilstede ved parolen.