Velkommen til

Brønderslev Brandmandsforening's hjemmeside

Personale Login

Kun for brandvæsnets personel...!

Hvem Er Online

Vi har 135 gæster og ingen medlemmer online
Få et spændende og udfordrende job.

- Bliv brandmand på deltid.

Vi søger i øjeblikket brandmænd M/K'er, som kunne tænke sig at være en del af styrken her i Brønderslev.
 

Om du er mand eller kvinde eller om du er kontoransat, landmand, præst, industriarbejder, vicevært, hjemmearbejdende, pædagog, mekanikker, butiksansat, skolelære, jurist eller...
Det er ligeyldigt hvad du beskæftiger dig med.
Er du interesseret i at være med i et fællesskab og være med til at gøre en forskel, så er det måske lige netop dig vi har brug for.

Ansættelse og uddannelse som deltidsbrandmand.
 
5min_130x100Brandmandsjobbet:
Som brandmand ved Falck i Brønderslev indgår du i den styrke, der rykker ud til brand og uheld.
Vi er forpligtigtet til at kunne stille en holdleder og 7 menige brandmænd ved brand samt en andenudrykning med en holdleder og 3 menige brandmænd, dog kun en holdleder og 3 menige brandmænd ved mindre brande, feks. skorstensbrand.
Udrykningen skal afgå fra stationen, senest 5 minutter efter alarmen er modtaget.
Brandmændene er udstyret med en alarmmodtager, der aktiveres når der er brand. Det er dog ikke altid alle tilkaldes. Det afhænger bl.a. af meldingens ordlyd og tidspunktet på døgnet.
I gennemsnit er der ca. 90-120 udrykninger om året, fordelt på alle tidspunkter af dagen og ugen.
 
5min_130x100Uddannelse:
Alle brandmænd i Danmark skal have den samme uddannelse. Uanset om man er hel- eller deltidsansat eller frivillig.
Uddannelsen er tilrettelagt således, at man frit kan vælge mellem weekendkurser og kurser, der foregår i normal arbejdstid.
Det er således op til den enkelte, hvordan det passer bedst med sit hovederhverv at deltage i uddannelsen. Du får løn under brandmandsuddannelsen.

5min_130x100Førstehjælpsuddannelse:
Hvis du ikke allerede har gennemført og bestået et 12-timers grundkursus i førstehjælp inden ansættelsen, skal det gennemføres, før du kan gå i gang med den egentlige brandmands-uddannelse.
Kurset afholdes enten hverdagsaftner eller i en weekend et sted i Nordjylland.
Udover den grundlæggende førstehjælpsuddannelse får du også et 20 timers udvidet førstehjælpskursus (HAT - Håndtering Af Tilskadekomne), specielt målrettet mod de situationer, du kan støde på som brandmand. Her lærer du athåndtere tilskadekomne efter de samme grundlæggende principper, der bruges i ambulancetjenesten.
HAT-kurset er inkluderet i grunduddannelsen.

5min_130x100Grunduddannelse:
Grunduddannelsen omfatter de helt elementære ting i brandmandsjobbet, og sætter dig i stand til at fungere som hjælper på et slukningstog.
Først når du har gennemført grunduddannelsen tæller du med i bemandingen. Du kan således godt deltage i enudrykning, før du har bestået grunduddannelsen, men du tæller ikke med i forhold til kravet om 8 (4) mand på udrykningen. Grunduddannelsen gennemføres derfor hurtigst muligt efter ansættelsen. Kurset varer 74 timer og gennemføres normalt på brandskolen i Randers.
 
5min_130x100Funktionsuddannelse:
Funktionsuddannelsen er den endelige uddannelse til brandmand. Uddannelsen varer 148 timer og gennemføres normalt på brandskolen i Randers.  Det er muligt at gennemføre funktionsuddannelsen som 2x74 timer eller weekend-uddannelse over et antal weekends.

5min_130x100Vedligeholdelse af uddannelse:
Der foregår en løbende vedligeholdelse af din uddannelse, idet der hvert år skal afholdes 24 timers uddannelse lokalt. De fleste øvelser foregår på Falckstationen i Brønderslev, hvor vi normalt holder øvelse den 4. onsdag i måneden undtagen juli og december. Herudover er der fællesøvelse sammen med den anden station i kommunen, Dronninglund Brandvæsen, én gang om året på brandskolen i Rørdal.

5min_130x100Udrustning og uniformering:
Som nyansat brandmand får du udleveret din egen indsatsbeklædningbestående af branddragt, hjelm, handsker og støvler. Falck er et uniformeret korps, hvilket betyder, at du også skal have en uniform. Du optjener løbende point - eller punkter - som kan bruges til at købe uniformsgenstande for. Udover uniformen er der mulighed for at bruge punkterne ti f.eks. strømper, t-shirts, polotrøjer, jakker m.m.

5min_130x100Brandmandsjobbet:
Som brandmand har du vagt hver 4. weekend, hvor du har pligt til at møde i tilfælde af brand - eller sørge for at der møder én i stedet for dig. Derudover er du forpligtet til at møde nå du bliver tilkaldt i det omfang du kan. Du har også pligt til at deltage i de 12 årlige brandøvelser.

5min_130x100Løn:
Som nystartet brandmand får du fast månedligt rådighedshonorar, der pr. 1/3 2011 er på 759,30 kr. og et vagthonorar på 517,75 kr. om måneden.
Når du er til brand eller udfører andet arbejde på stationen får du 186,20 kr. pr. påbegyndt time (ved brand får du altid for mindst for 2 timer). Ved delagelse i brandøvelser er timelønnen 108,85 kr.

5min_130x100Organisationsforhold:
Som ansat i Falck er du medlem af Falcks personaleforening, hvor du bl.a. har mulighed for at benytte en lang række rabatordninger, leje sommerhuse m.m. Det koster 60 kr. om måneden, og kontingentet trækkes automatisk via din løn.
Du kan se mere om Falcks Personaleforening på www.falckpf.dk.
De deltidsansatte brandmænd er organiseret i Landsklubben for Deltidbeskæftigede Brandmænd, Der også forhandler vores overenskomst med Falck. Kontingentet udgør 250 kr. om året, som er fagligt kontingent og dermed fradragsberettiget. Du kan læse mere om LFDB på www.lfdb.dk.

5min_130x100Forventninger til ansøgeren:
For at blive ansat som brandmand i Brønderslev, skal du være fyldt 18 år. Derudover skal du bo indenfor en køreafstand af maksimalt 4 minutter fra brandstationen og have et arbejde, der også giver dig mulighed for at møde til brand i arbejdstiden. Du skal have et normalt helbred og normal fysik. Du skal have en ren straffeattest og kørekort (helst til lastbil)

falck_logo_cen_posVil du vide mere:

Vil du vide mere om jobbet som brandmand så kontakt:


Branstationsleder
Per Holm, telefon 22 25 08 40

Eller du kan læse mere her. (tryk på logoet her under)
5min_130x185