Velkommen til

Brønderslev Brandmandsforening's hjemmeside

Personale Login

Kun for brandvæsnets personel...!

Hvem Er Online

Vi har 228 gæster og ingen medlemmer onlineNordjyllands Beredskab 2021

Så er den risikobaseret dimensionering blevet offentliggjort og kommet i høring.

Nordjyllands Beredskab 2021 er titlen på planen for den risikobaserede dimensionering i Nordjyllands Beredskab.

Risikobaseret dimensionering handler om at tilrettelægge beredskabets forebyggende og afhjælpende arbejde ud fra de identificerede risici, der findes i de enkelte kommuner.
Det er den enkelte kommunes ansvar, at det lokale beredskab kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med brande, ulykker og katastrofer og at beredskabet er udformet efter de faktiske forhold i kommunen.

Nordjyllands Beredskab 2021 beskriver serviceniveau, risikoprofil, beredskabets organisation m.m. og skal være klar til endelig godkendelse i de 11 nordjyske kommuner i april 2017.
Herefter skal den indgå som en del af de enkelte kommuners overordnede beredskabsplaner (se bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering fra 2005).

Den risikobaserede dimensionering revideres, når udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang hvert 4. år.

Høringsperiode

Forslaget til Nordjyllands Beredskab 2021 planen sendes nu i høring i 4 uger inden den endelige politiske godkendelse i Nordjyllands Beredskabs 11 ejerkommuner.
Du finder planen med bilag ved at klikke på nedenstående link.

Høringssvar skal sendes til senest mandag den 13. marts 2017.

Link: Nordjyllands Beredskab